Ortophysio

Fysioterapi och friskvård

Ortophysio AB bedriver sedan 1994 sjukgymnastik och friskvård i Katrineholm.

Hur jobbar vi?

Idag finns 6 stycken fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma i Katrineholm. Vår specialitet är besvär från rörelseapparaten, idrott och motionsskador. Vi jobbar också med kost och träning i alla former. 

Mottagningarna bedrivs med etableringsrätt (Landstingsavtal) vilket innebär att patientavgifterna ligger på samma nivåer som inom Regionens egen primärvård (250 kr). Dessutom gäller högkostnadsskyddet så att när du kommer upp i 1300 kr så kostar behandlingen 0 kr. För att komma till någon av våra terapeuter finns sedan juli 2008 inget remisstvång. Dessutom finns ett eget gym/rehabiliteringsanläggning.

Dina personuppgifter behandlas naturligtvis i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att alla dina personuppgifter raderas efter kontakt via mail och telefon. Personuppgifter lagras som tidigare i våra journalsystem.

Icke avbokat besök (inom 24 timmar innan avtalad tid) debiteras med 400 kronor enligt Region Sörmlands regler.